زمینه فعالیت

 

 زمینه فعالیت اصی این شرکت  عبارت است  از:

1- طراحی وساخت ماشین آلات صنعتی خاص که اغلب به سفارش کارفرما و جهت بهبود ویا توسعه تولید بکار گرفته می شود . این پروژه ها می توانند از یک الگوی خارچی نشات گرفته شده و یا بر حسب مشاوره ونیاز کارفرما از بنیان ساخته شوند .مانند دستگاه وکیوم فرمینگ از نوع روتاری ویا خطی ،دستگاه واتر جت و..

2- طراحی وساخت تجهیزات جدید که اغلب تنها از یک ایده یا ازداخل ویا از خارج شرکت الهام گرفته می شوند .بدیهی است این نوع پروژه ها اغلب نیاز به سرمایه گزاری مالی وزمانی زیادی دارند .مانند سیستم پودر خون پیوسته ویا پرس محتویات شکمبه دام

3- مهندسی معکوس : از قطعات وتجهیزات گرفته تا خطوط تولید که با استفاده از روش معکوس اندازه بردار ی وتعیین کمیت وکیفیت مواد اقدام به ساخت می شود .مانند انواع قالبهای وکیوم فرمینگ یخچال وفریزر ،چکش بادی و یا خطوط کشتار دام سبک وسنگین


4- ایده های نو : با توجه به توسعه روزافزون علم وتکنولوژی خصوصا در زمینه انرژی های نو برآن شده ایم که در این زمینه تحقیقاتی داشته باشیم .مانند دودکش خورشیدی