همکاری های فنی و تجاری

 1. سازمان گوشت کشور
 2. شرکت کشت و صنعت مغان
 3. شرکت کشت و صنعت ا.. اباد
 4. شرکت زیاران
 5. استانداری بوشهر
 6. کشتارگاه یاسوج
 7. کشتارگاه صنعتی دام فارس
 8. کشتارگاه صنعتی بوشهر
 9. شرکت گوشت ملاصدرا
 10. کشتارگاه زابل
 11. شرکت گوشت زیاران
 12. کشت و صنعت لرستان
 13. دانشگاه تهران
 14. کارخانه یخچال سازی پارس ماشین
 15. صنایع هوایی ایران
 16. شرکت صنام
 17. شرکت ایران پویا
 18. شرکت سامسونگ
 19. صنایع غذایی سلیم امارات متحده عربی
 20. شرکت سایپا دیزل
 21. شرکت فریز ایران
 22. کارخانه پارس ماشین
 23. شرکت شیر الات صنعتی سام
 24. چهاد سازندگی
 25. یخچال سازی دماوند
 26. مرکز تحقیقات مهندسی جهاد
 27. شرکت CTI کانادا ( در رابطه با خط تولید EZ FOOD ،پرس محتویات و پودر خون )