دستگاه پرس محتویات

 

با استفاده از این دستگاه مواد داخل شکمبه ها بدون افزودن هیچگونه آبی در محفظه دریافت پرس تخلیه می شود . سپس درب محفظه بسته شده و پرس با اعمال فشار هیدرولیک آب موجود در محتویات را ( که اغلب حتی به نیم لیتر هم نمی رسد ) گرفته و در نهایت مواد را از جلوی دستگاه به بیرون می اندازد . 

          

                                         

 

 

 مزایای استفاده از این سیستم

 

  1) قابلیت کارکرد به صورت پیوسته :
 

 این دستگاه به گونه ای طراحی شده که بتوان قابلیت کارکرد به صورت پیوسته.

 به صورت پیوسته محتویات انتقال داده شده را فشرده سازی کند .

 

 2)عدم مصرف آب

 در روش قدیمی ( تخلیه توسط ایرگان ) جهت سیالیت بخشیدن به مواد و گذر آسان تر از لوله های انتقال ، حداقل به میزان 3 برابر حجمی به آنها آب اضافه می شود یعنی در هر شیفت کاری یک کشتارگاه متوسط حدود 12000 لیتر آب تصفیه شده  مصرف میشود که با استفاده از این دستگاه دیگر نیازی به مصرف آب نیست .

 

 3 )عدم نیاز به تصفیه آب پسماند در حجم بالا :

 تصفیه مجدد این میزان آب آلوده شده هزینه زیادی در بر خواهد داشت همچنین در اثر رها نمودن آن جذب سفره های زیر زمینی می شود که هم باعث آلودگی سفره های زیر زمینی کم عمق منطقه شده هم بوی آن باعث آلودگی هوای محیط خواهد شد که در روش جدید با توجه به عدم مصرف آب ، این گونه آلودگی ها نیز به وجود نمی آیند .

 

 4)عدم استفاده از هوای فشرده جهت انتقال :

 در روش قدیمی برای یک کشتارگاه متوسط دستگاه ایرگان به ازای هر بار شارژ  محفظه ، 2000 لیتر هوا مصرف خواهد کرد. این میزان هوا برای هر دست شکمبه گاوی و گوسفندی ، کمپرسور را دائم مشغول نگه داشته و اجازه هیچ استراحتی را به کمپرسور نمی دهد . در روش جدید نیازی به ایرگان نمی باشد که در این صورت هزینه های تعمیر و نگه داری آن حذف خواهد شد .

 

 5 )پرتابل بودن سیستم :

 این سیستم به سبب طراحی نوین نیازی به فونداسیون مخصوص ندارد و همچنین در صورت لزوم می توان آن را جابجا نمود .