دستگاه های پودر خون

 

دستگاه تغلیظ ( یا پودر) خون  :

 این شرکت با بکارگیری مهارت و تجربه موفق به ساخت این دستگاه گشته است که بادستگاه قبلی جایگزین مورداستفاده در ایران قابل

مقایسه نمی باشد . این دستگاه می تواند بطور پیوسته خون حاصل از کشتار گاه را به مقدار 65% کاهش حجم داد و آب موجود در آن را

جدا کرد .

این طرح در رده به روزترین تکنولوژی موجود دنیا در صنایع کشتارگاهی می باشد و امید است با کاهش هزینه هایسرمایه گذاری و جاری

کشتارگاهی کشور بتوانیم گامی کوچک درراه اعتلای این صنعت برداریم .

مزایای این دستگاه:

  1. با استفاده از این دستگاه نیازی به جمع آوری اولیه خون نیست و پیوسته به محض شروع کشتار، خون به دستگاه هدایت خواهد شد

و بدون نیاز به اوپراتور حرفه ای عملیات تغلیظ انجام میشود .

2.جهت هر یک کیلو گرم خون حد اقل 5/1 کیلو گرم بخار مصرف میشود با این روش میزان بخار مصرفی جهت تهیه پودر خون بصورت قابل

ملاحظه ای (حداقل 50 %) کاهش خواهد یافت .

 3.کل ابعاد مورد نیاز این دستگاه 1.5*2.5 متر مربع می باشد . با نصب آن در کشتارگاه از وجود یک دیگ اضافه جلوگیری خواهد شد .

 

 توجیه اقتصادی:

1.یک دیگ پخت حذف خواهد شد. به طور مرسوم در این صنعت یک دیگ جهت خون و دیگری جهت ضایعاتاستفاده می شود . که در این

روش تنها با یک دیگ می توانعملیات پخت ضایعات و خون را انجام داد که خود این هزینه مبلغ قابل تاملی می باشد.

2. کاهش هزینه ایرگان ، بدین صورت که با جانمایی درست این سیستم نیازی به ایرگان و انتقال خون به سالن پخت ضایعات نمی باشد و

می توان با حذف ایرگان مستقیم خون را وارد این سیستم نمود .

3. کاهش حجم دیگ بخار به مقدار قابل توجه .

4.نصب ساده سیستم و عدم نیاز به فونداسیون مخصوص .

 برق:

 مورد نیاز در این طرح 3 کیلو وات می باشد که درمقایسه با موتور دیگ پخت بطور قابل ملاحظه ای کوچک تر میباشد که با همین تناسب

برق مصرفی مورد نیاز این طرح به مراتب کمتر می باشد . 

 

 گاز:

 کاهش حدود 8 ساعت کارکرد دیگ پخت با مصرف بخار و کاهش انتقال حرارت غیر مستقیم به زمان 1 ساعت و حجم بخار از 11/2 به 2/1    

و حرارت مسقیم با کاهش 1 ساعته بخار مشابه .

1) باتوجه به ساده بودن این سیستم و سبک بودن قطعات در آن ، نیازی به متخصص بخار ویا دیگ پخت در این روش نمی باشد . به عنوان

نمونه گیربکس این دستگاه 12کیلوگرم و موتورآن 3 کیلووات است در حالیکه  در دیگ پخت با ظرفیت مشابه این اعداد به 150 کیلوگرم و

25کیلووات افزایش می یابد . 

2) در این روش با عنایت به انجام عملیات پخت در طول زمان کشتار نیازی به ساعت کاری اضافه بعد از اتمام کشتارنمی باشد .

 هزینه های مدیر موتورخانه ( مسئول دیگ پخت ) نیز کاهش خواهد یافت و عملا در خصوص پخت خون نیازی به پرسنلی بعد از ساعت

کشتار نمی باشد .

3) در این روش می توان این سیستم را در محل دریافت خون قرارداد و همین امر باعث افزایش فضای عملیاتی درسالن فرآوری ضایعات

خواهد شد .

4) حذف یک دیگ پخت نیز فضای سالن رندرینگ را نیز بازتر خواهد کرد .

5) زمان مورد نیاز جهت نصب و راه اندازی این دستگاه تنها 45 روز کاری پس از قرارداد می باشد که نسبتا زمان خوبی در مقایسه با راه

اندازی دیگ پخت و بخار است .

 

 در مجموع با توجه به مواردی که از نظرتان گذشت ، می توان منافع اولیه این دستگاه را به صورت جدول زیر بیان نمود که با توجه به آن

استفاده از این دستگاه سبب کاهش هزینه های اولیه حداقل به میزان 2 میلیارد ریال خواهد شد:

 

 شرح هزینه                                                                                     قیمت تخمین زده شده (ریال)

 

 حذف دیگ بخار................................................................................... 850,000,000 

حذف دیگ پخت.....................................................................................540,000,000

حذف ایرگان ......................................................................................... 45,000,000

کاهش هوای مصرفی توسط کمپرسور ........................................................... 200,000,000

حداقل 15 متر کاهش فضای مورد نیاز دستگاه.................................................. 90,000,000

 کاهش قابل توجه هزینه نصب نسبت به دیگ پخت و بخار............................... 300,000,000 1

 مجموع : ......................................................................................... 2,025,000,000

 

 

 در یک جمع بندی کلی منافع جاری حاصله را می توان به صورت جدول زیر بیان نمود:

 

 

میزان کاهش                                                                                   شرح هزینه

 

مصرف 3 کیلووات ساعت به جای 20 کیلووات ساعت ..................................... ....برق

 حداقل 25% کاهش مصرف ........................................................................... گاز

 امکان بهره گیری از یک نیروی ساده به جای یک متخصص دیگ .......................... پرسنل

 عدم نیاز به ساعات اضافه کاری بعد از کشتار .................................................... ساعات کاری

 

مقایسه سیستم جدید و قدیم : 

 

   

 

                                                                        دستگاه قدیمی مورد استفاده برای پودر خون

 

 

 

                                                     دستگاه جایگزین دستگاه قدیمی با طراحی و ساخت شرکت آریا صنعت