خانه های همراه

خانه های همراه

همه قطعات این نوع خانه ها در کارخانه تولید و مونتاژ می شود، که در برخی از انواع این خانه ها گسترده شده و فضای بیشتری در اختیار مصرف کننده قرار می دهد . ودوباره به بسته شده و به حالت اولیه بر میگردد . و حرکت داده می شوند . که به انواع مختلفی حمل می شود (با یدک کش یا ...)

این نوع خانه ها می تواند کاربردهای متفاوتی داشته باشند مانند : مکان زندگی برای افراد بی خانمان ، مرکز درمانی سیار ، پایگاه پلیس و ...

تاریخچه

در ایالات متحده آمریکا این شکل از مسکن به سال های اولیه ساخت اتومبیل بر می گردد ،این از خانه یک واحد کوچک با چرخ های متصل به آن اغلب برای سفرهای طولانی مصرف میشد . دلیل اصلی برای استفاده از این نوع مسکن تحرک آن بود ، نوع اول این نوع خانه ها برای افرادی که به شکل متحرک زندگی می کردند به بازار عرضه شد .
و نوع دیگر این خانه ها در سال 1950 به عنوان یک فرم مسکن ارزان برای راه اندازی در یک محل برای مدت طولانی یا حتی دایمی طراحی شد .
پیش از این همه این نوع خانه ها در اندازه 8 فوت یا کمتر ساخته می شد تا در سال 1956 یک نوع 10 فوتی ( با عرض 3متر ) به بازار عرضه و با نام خانه همراه معرفی شد..